Festivalul Internaţionalde Film și Televiziune SIMFEST,ediția a 21-a

Art. 1. SIMFEST este un festival – competiție de film și televiziune, singurul de acest fel din România și unul din puținele de gen din Europa. Este organizat în fiecare an de Asociația culturală SIMFEST pentru sprijinirea și promovarea creatorilor din media și artele vizuale. SIMFEST militează pentru profesionalism și pentru libertatea de exprimare a jurnaliștilor și a creatorilor din media. Ediția a XXI-a a SIMFEST  se desfășoară la Târgu Mureș în perioada 30 septembrie – 7 octombrie 2024. O mare parte a festivalului se desfășoară și online, pe pagina oficială de Facebook a festivalului Simfest Romania.

Art. 2. SIMFEST este un complex cultural care include, pe lângă competiție, evenimente și programe speciale: masterclass-uri, spectacole, expoziții, recitaluri, proiecții publice de filme artistice și documentare, dezbateri.

Art.3. Pot participa la competiția SIMFEST reporteri, redactori, realizatori de emisiuni, producători, cameramani, operatori, directori de imagine etc. din orice televiziune locală, regională sau cu acoperire naţională, cu emisie în eter sau prin cablu, care realizează programe proprii; corespondenţi teritoriali ai posturilor naţionale sau regionale; free-lanceri; studiouri independente de producţie video; studenţi; firme sau creatori independenţi care activează în domeniul multimedia, case de producție.Lucrările trebuie înscrise de producătorii lor, realizatorii sau reprezentanții lor legali.Producțiile trebuie să fi fost realizate sau să fi avut premiera după 1 ianuarie 2021.

Art.4. Competiţia SIMFEST se desfăşoară pe opt secţiuni.Același realizator/producător/deținător de drepturi legale poate înscrie mai multe producții la fiecare categorie, dar fiecare producție poate fi înscrisă la o singură secțiune:

 1. PUBLICISTICÃ TV (subsecțiuni separate pentru REPORTAJ TV, FILM DOCUMENTAR, ANCHETÃ TV, ESEU, TALK-SHOW)
 2. DIVERTISMENT: înregistrãrile video vor fi însoţite de texte explicative în care vor fi menţionati realizatorii, beneficiarul, data şi loculdifuzãrii, dacã emisiunea face parte dintr-un ciclu etc.
 3. c) VIDEOCLIP: videoclipuri muzicale, videoclipuri publicitare, promo-uri sau Producţiile pot fi înscrise în competiţie de realizatorii sau de producătorii lor.Videoclipurile publicitare pot fi înscrise şi de beneficiari, iar cele muzicale pot fi înscrise şi de protagonişti (interpreți sau formaţii muzicale).
 4. d) MULTIMEDIA: pot fi înscrise în concurs pagini web, site-uri sau orice alte producții care utilizează tehnici multimedia. Fiecare lucrareva fi însoţită de o scurtă prezentare care va conţine şi numele

Pot fi înscrise, de asemenea, în festival, EVENIMENTE MULTIMEDIA realizate în prealabil de concurenţi, pentru care se va trimite un rezumat filmat de maximum 25 minute, sau evenimente multimedia prezentate în direct, în timpul festivalului (pentru derularea acestora, responsabilitatea revine exclusiv concurenţilor, care vor lua din timp legătura cu organizatorii pentru a se asigura că au fostincluşi în program şi că li se pot pune la dispoziţie cele necesare).

 1. e) CREAŢIE STUDENŢEASCĂ: pot participa elevi sau studenţi de la orice facultate din ţară sau din străinătate, indiferent de profil. Lucrările pot fi realizate prin orice mijloace Vor fi apreciate creativitatea, originalitatea temei şi a modului de abordare. Se pot înscrie și absolvenți, cu condiția ca producțiile să fi fost realizate în perioada studenției. Concurenții trebuie să trimită dovada că sunt/ au fost studenți. Secțiunea este împărțită în 2 categorii: Creație studențească de ficțiune, respectiv Creație studențească nonfiction.
 2. f) FILM TURISTIC: pot fi înscrise reportaje sau filme documentare care prezintă locuri, evenimente sau aşezăminte care pot constitui atracţii pentru turişti.
 3. g) FICȚIUNE: pot fi înscrise filme artistice care, din punct de vedere tehnic, ar putea fi achiziționate și difuzate de televiziuni. Secțiunea e împărțită în 2 categorii: scurtmetraje și filme de lungmetraj.
 4. h) ANIMAȚIE: poate fi înscrisă orice producție în care este utilizată tehnica animației.

Art.5. Juriul SIMFEST este format din  personalităţicunoscuteîndomeniuljurnalisticii, televiziuniişicinematografiei. Juriul are deplinăindependenţădecizională. Are competenţa să nu acordeunelepremiisau, dimpotrivă, săînfiinţezepremiispecialesaumențiuni, alteledecâtceleprevăzuteînpalmaresulfestivalului.

Art. 6. PremiileFestivalului SIMFEST sunt:

 • Marele Premiu
 • Premiul pentru Cea mai bună producție de televiziune
 • Premiul pentru film documentar
 • Premiul pentru reportaj
 • Premiul pentru imagine
 • Premiul Jeana Gheorghiu pentru talk-show
 • Premiul pentru film turistic
 • Premiul pentru videoclip
 • Premiul pentru film de animație
 • Premiul pentru film de ficțiune (separat pentru scurtmetraj și lungmetraj)
 • Premiul pentru cea mai bună producție dedicată minorităților
 • Premiul pentru creație studențească (separat pentru ficțiune și non-ficțiune)
 • Premiul pentru divertisment
 • Premiul pentru multimedia
 • Premiul Special UNIREA: cea mai bună producție din România șiRepublica Moldova

Art.7. Premiile în bani și/sau obiecte sunt acordate realizatorilor.

Art. 8. Toate producțiile înscrise vor fi vizionate, în prealabil, de un juriu de preselecție, însărcinat să nominalizeze lucrările pentru competiția finală. Producțiile selectate vor fi anunțate pe site-ul festivalului și, prin email, fiecărui realizator selectat, până cel târziu în 5 septembrie 2024.

Art. 9. Pentru înscriere trebuieplătită o taxa de 20 Euro sau 23 USD (sau echivalent în RON). Înscrierile pot fi făcute prin platformele filmfreeway.com, festhome.com, sau direct pe site-ul festivalului www.simfest.ro, completând Fișa de înscriere.

9.1. Excepția 1: pentru Creație studențească există o taxa de 10 Euro.

9.2. Excepția 2: pentru studenții români și cei din Republica Moldova, înscrierea e gratuită

9.3. Excepția 3: pentru înscrierile din România și Republica Moldova la celelalte categorii, taxa este de 10 Euro (50 RON).

Plata poate fi făcutăprin Pay Pal sau direct în contul Asociației culturale SIMFEST.

Pentru Pay Pal: email: simfestmures@yahoo.com; CC Statement: ASOCSIMFEST.

Pentru bancă (în RON): Asociația culturală SIMFEST,

IBAN: RO76RNCB0188035655950001, Cod SWIFT: RNCBROBU

Art. 10. Perioada pentruînscriere începe în 21 martie 2024 și se încheie la 28 iulie 2024.Producțiile înscrise/trimise după aceste date nu vor fi luate înconsiderare!

Art.11. Festivalul NU plătește drepturi de proiecție pentru producțiile înscrise în competiţie. Elevor rămâne în arhiva festivalului și vor putea fi folosite pentru documentare sau în proiecte culturale sau educaționale. Producțiile premiate vor putea fi proiectate în acțiuni necomerciale de promovare a festivalului și a premiilor, fără plata vreunei taxe. Proiecțiile vor include, de asemenea, promovarea producțiilor respective, a realizatorilor și a companiei producătoare. Deținătorii drepturilor intelectuale asupra producției vor fi anunțați în prealabil. Vor fi organizate, de asemenea și proiecții online, dar numai cu acceptul realizatorilor sau al deținătorilor de drepturi intelectuale.

 Art.12. Procedurade înscriere

12.1. Producătorul, realizatorul sau distribuitorul care deţine drepturile de proprietate intelectuală trebuie să completeze online Fişa de înscriere, pe site-ul oficial al festivalului, la adresa www.simfest.ro. Înscrierile pot fi făcute și prin platformele filmfreeway.com sau festhome.com.

12.2. În cazul producțiilor transmise printr-un link online protejat de parolă, este OBLIGATORIE transmiterea parolei către organizatori. Pot fi utilizate: Vimeo, YouTube, Google Drive. Este, de asemenea, OBLIGATORIU ca trimiterile să aibă opțiunea de descărcare (DOWNLOAD), nu doar de vizionare (SCREENING). Este responsabilitatea participanților să transmită link-ul pentru vizionare și descărcare. Este, de asemenea, OBLIGATORIE trimiterea unui trailer/teaser sau a unui extras de maximum 3 minute, de asemenea cu opțiunea DOWNLOAD. Producțiile trebuie să fie în format MP4, la rezoluție de 1920 x 1080 sau la cea mai bună rezoluție posibilă și SĂ FIE SUBTITRATE ÎN LIMBA ENGLEZĂ. Ele vor fi însoțite de o mapă de presă care să conțină: scurtă prezentare a autorului/autorilor, fotografia autorului/autorilor la o rezoluție utilizabilă pentru tipar, afiș, scurtă prezentare a afilmului în limba engleză (brief synopsis), alte materiale de promovare. Prin înscrierea producției, aplicantul autorizează Festivalul să publice materialele respective în catalogul festivalului, pe Internet și în presă. Festivalul este autorizat, de asemenea, să publice un trailer/teaser sau un insert de maximum 3 minute de film în scop promotional.

12.3. Pentru producțiile multimedia online (pagini web, bloguri etc.) va fi comunicată adresa de accesare.

12.4. Înscrierea pentru participarea personală la festival și la workshop-urile și masterclass-urile din cadrul Școlii de vară SIMFEST se face printr-un e-mail adresat organizatorilor, la adresa: office@simfest.ro sau simfestmures@yahoo.com, până la data de 10 septembrie 2024.

Art.13. Participarea la festival

Programul oficial (ordinea, orele de proiecție a producții lor selectate, inclusiv în online, evenimentele conexe etc.) va fi stabilit de organizatori,va fi anunțat pe site-ul festivalului și pepagina de Facebook https://facebook.com/Simfest Romania șiva fi afișat la Centrul de presă al festivalului.

Festivalul este deschis marelui public. Vor fi prezenţi la evenimente ziarişti acreditaţi din presa scrisă şi audio-video.

Pentru participanții la Festival, organizatorii asigură masa și pot face, la cerere, rezervări de cazare în condiții convenabile..

Participanții la Festival acceptă termenii și condițiile Regulamentului. Organizatorii își rezervă dreptul de a lua și alte decizii în situații nespecificate în Regulament.

Art.14. Modul de desfăşurare

În conformitate cu misiunea publică pe care şi-o asumă, Festivalul SIMFEST programează, de fiecare dată şi alte evenimente culturale: mese rotunde, zile dedicate unor edituri, medalioane cinematografice ş.a. În paralel cu jurizarea producţiilor suntorganizate proiecţii publice ale lucrărilor înscrise în competiţie, urmate de dezbateri. Scopul lor este atât de a realiza schimburi de experienţă între realizatori şi ceilalţi profesionişti media prezenţi, câtşi de a crea o punte de comunicare între teleaşti şi consumatorii de informaţie. Sunt programate în proiecţiile publice cele mai valoroase producţii, recomandate de juriu şi aicăror realizatori sunt prezenţi la proiecţii.

 

ORGANIZATOR:

Asociațiaculturală SIMFEST

Str. Unirii, nr.5, bl. A, ap. 7

547530 – Sîngeorgiu de Mureș, jud. Mureș, România

E-mail: office@simfest.ro, simfestmures@yahoo.com

Tel.: +40 722 214787, +40 726 776615